Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 186/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2019-02-01

Sygn. akt II K 186/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 lutego 2019 r

Sąd Rejonowy w G. II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Malinowska

Protokolant: Natalia Tomaszewska

Prokurator: Małgorzata Szuprytowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 lipca 2018 r., 30 października 2018 r., 25 stycznia 2019 r. sprawy

P. S. (1) - s. Z. i J. z d. Ć., urodz. (...) w K., PESEL (...), obywatelstwa polskiego, nie karanego sądownie, zam. (...)-(...) S., (...) (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 05 lutego 2018 roku w miejscowości G. prowadził po drodze publicznej pojazd mechanicznym, tj. samochód ciężarowy marki M. (...) nr rej. (...) wraz z naczepą marki S. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. 0,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godzinie 09:01, a następnie 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godzinie 09:16, a następnie 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godzinie 09:59 oraz 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godzinie 10:01,

tj. o czyn z art. 178a §1 kk

orzekł:

1.  Oskarżonego P. S. (1) uznaje za winnego czynu zarzucanego mu
w akcie oskarżenia, tj. występku z art. 178a § 1 kk i za to na mocy tego przepisu wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  Na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 (trzech) lat, zaliczając na podstawie art. 63 § 4 k.k. na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 5 lutego 2018 r.;

3.  Na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

4.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 186 /18

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2018r.ok. godz. 9.00 funkcjonariusz Policji , przy wjeździe na bramki autostrady (...) w G. zatrzymał do kontroli kierującego pojazdem ciężarowym marki M. (...) z naczepą (...) (...) P. S. (1).

Na miejscu funkcjonariusze Policji poddali P. S. (1) badaniu stanu trzeźwości urządzeniem A. Sensor IV nr (...) . Badanie to wykazało w P. S. (1): o godz. 9.01 – 0,46 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu natomiast o godz. 9.16- 0,48 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnie udano się z P. S. (1) do K. w G. . W K. w G. ponownie poddano P. S. (1) badaniu stanu trzeźwości urządzeniem Alkometr A2.0 nr (...) . Badanie to wykazało w P. S. (1): o godz. 9.59 – 0,37 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu natomiast o godz. 10.01- 0,35 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. P. S. (1) pracuje jako kierowca zawodowy i w dniu 5 lutego 2018r. na trasę ruszył ze swojego miejsca zamieszkania w P. i miał udać się do T.

( dowód: wyjaśnienia oskarżonego P. S. (1) k- 57, notatka urzędowa k-1, protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym k- 2, 4, świadectwo wzorcowania k- 3,5, pismo ze Starostwa Powiatowego w C. k- 13).

Biegły przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2) w oparciu o wyjaśnienia P. S. (1) przeprowadził statystyczno-modelowe obliczenia prospektywnego stężenia alkoholu . Do obliczeń tych przyjął ,że P. S. (1) w dniu 4 lutego 2018r. około godz. 01.00 (wersja najkorzystniejsza dla P. S. (1)) spożył 250ml 40% wódki i 500ml 6% piwa , a następnie tego samego dnia w godzinach od około 12.00do około 18.00 1500 ml 6% piwa . Uwzględniając czasookres spożywania przez niego alkoholu po całkowitym jego wchłonięciu należałoby spodziewać się stężenia alkoholu w jego krwi o wartości rzędu 0,78 promila a następnie alkohol ten był eliminowany i do godziny około 9.00 dnia 5 lutego 2018r.uległby on całkowitej eliminacji z jego organizmu. Wykluczyć należy aby na stężenie alkoholu mogły mieć wpływ zażywane przez P. S. (1) tabletki na wrzody , których tego dnia nie brał

( dowód: opinia biegłego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2) k- 66-67 ).

Oskarżony P. S. (1) w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu natomiast przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił ,że w niedzielę wypił trzy piwa a w nocy z soboty na niedzielę wypił z bratem pół litra wódki i po jednym piwie. Wiedział ,że w poniedziałek będzie prowadził pojazd . Nie myślał jednak ,że będzie jeszcze coś miał. Pracuje jako kierowca zawodowy i to jedyne jego źródło utrzymania.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego P. S. (1) k- 57,18 akt , umowa k- 19-20karta informacyjna k-21 ).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego P. S. (1) odnośnie czasu spożywania i ilości spożytego alkoholu albowiem były one zupełnie sprzeczne z wynikami stężenia alkoholu stwierdzonego u oskarżonego w wydychanym powietrzu wynikającymi z protokołów z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi . Także z opinii biegłego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2) , który w oparciu o wyjaśnienia P. S. (1) przeprowadził statystyczno-modelowe obliczenia prospektywnego stężenia alkoholu wynikało jednoznacznie ,że gdyby przyjąć ,że P. S. (1) w dniu 4 lutego 2018r. około godz. 01.00 (wersja najkorzystniejsza dla P. S. (1)) spożył 250ml 40% wódki i 500ml 6% piwa , a następnie tego samego dnia w godzinach od około 12.00do około 18.00 1500 ml 6% piwa to uwzględniając czasookres spożywania przez niego alkoholu po całkowitym jego wchłonięciu należałoby spodziewać się stężenia alkoholu w jego krwi o wartości rzędu 0,78 promila a następnie alkohol ten był eliminowany i do godziny około 9.00 dnia 5 lutego 2018r.uległby on całkowitej eliminacji z jego organizmu. Wykluczyć należy aby na stężenie alkoholu mogły mieć wpływ zażywane przez P. S. (1) tabletki na wrzody , których tego dnia nie brał .

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków Z. M. i Ł. J. odnośnie czasu spożywania i ilości spożytego alkoholu przez oskarżonego albowiem były one zupełnie sprzeczne z wynikami stężenia alkoholu stwierdzonego u oskarżonego w wydychanym powietrzu wynikającymi z protokołów z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi oraz z opinią biegłego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2).

Sąd dał wiarę pisemnej opinii biegłego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2) albowiem została ona wykonana w sposób rzetelny i fachowy przez osobę o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych. Sąd nie znalazł więc podstaw by kwestionować jej wiarygodność.

Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów, pism i protokołów zgromadzonym w toku postępowania uznając je za w pełni wiarygodne i nie znajdując podstaw do kwestionowania ich autentyczności.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zarówno wina oskarżonego P. S. (1) jak i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Zebrane w sprawie dowody jednoznacznie wskazują , że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona umyślnego występku z art. 178a § 1 kk gdyż : w dniu 5 lutego 2018r. w miejscowości G. prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny tj. samochód ciężarowy marki M. (...) z naczepą (...) 3P70 znajdując się w stanie nietrzeźwości- tj. 0,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godz. 9.01, a następnie 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godz. 9.16, a następnie 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godz. 9.59 oraz 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu o godz. 10.01 . W ocenie Sądu opinia biegłego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w dziedzinie medycyny sądowej- lek.med P. S. (2) wykazała ,że oskarżony musiał zdawać sobie sprawę z tego ,że kiedy wsiadał za kierownicę pojazdu ciężarowego był w stanie nietrzeźwości.

Zdaniem Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara 5 miesięcy ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej , kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym jest odpowiednia do stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu . Orzeczona kara spełni swą funkcję w zakresie prewencji ogólnej jak i funkcję represyjno – wychowawczą.

Na mocy art. 42 § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, zaliczając na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 5 lutego 2018r.

Na mocy art. 43a § 2 kk Sąd zasądził od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wymierzając oskarżonemu powołaną wyżej karę i środki karne Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim okoliczności popełnienia przestępstw . Oskarżony prowadził bowiem samochód ciężarowy na ulicach (...) w poniedziałek ok. godz. 9.00 mając - 0,48 mg/l -0,35 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu . Pracował jako kierowca zawodowy i wiedział ,że w poniedziałek będzie prowadził pojazd ciężarowy . Chciał pojechać do T. autostradą . Zdaniem Sądu ,oskarżony swoim zachowaniem stwarzał znaczne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia nie tylko własnego , ale też i innych użytkowników drogi.

Zastosowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma bowiem służyć temu , by osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa , zagrażające bezpieczeństwu ruchu czy to z braku wyobraźni czy z braku poczucia odpowiedzialności – z ruchu tego wyłączyć. Jest to najskuteczniejszy sposób wzmożenia bezpieczeństwa na drogach, zmuszenia naruszających zasady bezpieczeństwa do ich przestrzegania w przyszłości , przekonania wszystkich uczestników ruchu o potrzebie bezwzględnego podporządkowania się ustanowionym zasadom ruchu ( wyrok SN z dnia 24.04.1982r. V KRN 106/82).

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624§ 1 kpk oraz art. 17 ustawy z dnia 23.06.1973r. „o opłatach w sprawach karnych” ( tekst jednolity: Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego a także wysokość osiąganych przez niego dochodów .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kortas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Malinowska
Data wytworzenia informacji: