Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 90/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2019-03-29

I ACz 2228/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zawarcie ugody, chęć zawarcia ugody, pozwany, zawarcie przez strony ugody, przekonanie powodów, zniesienie współwłasności, zwrotne przeniesienie, darowizna, powodu cofnięcia, rażąca niewdzięczność, sprawa przekonań, propozycja zawarcia ugody, przypadków cofnięcia, była żona, odstąpienie od obciążenia powoda, pozew roszczenia, podział majątku, strony ustaleń, nieruchomość
Zobacz»

VIII Pz 163/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, deputat węglowy, odstąpienie od obciążania powoda, renta wyrównawcza, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, zażalenie, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, sytuacja materialna powoda, szczególnie uzasadniony przypadek, poniesienie bez uszczerbku, dzień czasu, wielki nakład, pozwany, kopalnia, lekarstwo, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy
Zobacz»

VIII Pz 68/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, zażalenie, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, obciążanie powoda, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów, postanowienie w przedmiocie kosztów, odstąpienie od obciążania powoda
Zobacz»

VIII Pz 59/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, subiektywne przekonanie o zasadności, odstąpienie od obciążania, obciążanie powoda, pozwany, zażalenie, zasadność zgłoszonego roszczenia, powodu kosztów, decyzja powodów, strona w postępowaniu, odpowiedzialność za przebieg, świadczenia rekompensacyjne, szereg załączników, majątek w przypadku, pewna swoboda oceny, postępowanie zażaleniowe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, szansa wygrania procesu, próg minimalny
Zobacz»

VIII Pz 52/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, piątek, odstąpienie od obciążania powoda, powodu kosztów, sprawę obciążania, ocena sytuacji materialnej powoda, poprawa bytu, kształtowanie orzeczenia, uzyskiwanie wyższych dochodów, grunt konkretnej sprawy, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, zmiana zatrudnienia, podstawa do zmiany postanowienia, zażalenie, stanowisko sądu rejonowego, gołosłowne twierdzenie powoda, byt rodziny, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, przesłanka do zastosowania instytucji
Zobacz»

VIII Pz 110/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, bezpłatna pomoc prawna, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, emeryt górniczy, pozwany, koszty procesu, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa
Zobacz»

VIII Pz 54/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, deputat węglowy, emeryt górniczy, dochodzone roszczenie o zapłatę, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, poczucie bycia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie
Zobacz»

VIII Pz 105/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, piątek, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, obciążanie powoda, zażalenie, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, dzień przed wyznaczonym terminem, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów
Zobacz»

II Cz 514/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • propozycja ugodowa, obciążanie powoda, zażalenie, nieuiszczony koszt, podjęty proces, powodu kosztów, poniesienie ewentualnych kosztów, nierzetelność opinii, trafne przekonanie, pozwany, określona wartość przedmiotu sporu, podstawa wytoczenia powództwa, konieczność wystąpienia na drogę, różnica między wynagrodzeniem, propozycja ugody, nielojalne zachowanie, uzasadnienie w realiach, dyspozycja omawianego przepisu, koszty sądowe, ocena przesłanek zastosowania
Zobacz»

I ACz 962/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie kombatanckie, sytuacja majątkowa powódki, pozwany, kolejne powództwo, futro, charakter finansowy, odstąpienie od obciążenia powódki, koszt zastępstwa procesowy, dziecko powódki, umowa dożywocia, konflikt rodzinny, zażalenie, przysporzenie majątkowe, ponowne zaostrzenie, zasądzenie od powódki, skarżąca okoliczność, umowa wzajemna i odpłatna, uzasadniona podstawa do odstąpienia, strona po wydaniu, ściągnięcie w drodze egzekucji
Zobacz»

V Pz 54/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, koszt zastępstwa procesowego należny, niesłusznych rozstrzygnięć, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy, przesłanka zastosowania, majątkowy powód, odstąpienie od ogólnej zasady, zażalenie, niezasadne roszczenie powoda, bezrobotna żona, koszt zastępstwa procesowy, podstawa do zwolnienia strony, przebieg postępowań, zaskarżone postanowienie, sprawa podstaw do zastosowania, świadczenie emerytalne, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt postępowania w oparciu, zwolnienie strony od obowiązku
Zobacz»

VIII Pz 136/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powoda, obciążanie powoda, trudna sytuacja finansowa powoda, wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent pieniężny, pozwany, zakres wykorzystania, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, opłata stosunkowa od pozwu, powodu kosztów, wynik zwolnień, pozwów pracowników, pomoc prawna z urzędu, ewentualny zwrot kosztów, ostatni miesiąc pracy, szczególność trudna, obciążających pracowników, fakt trudnej sytuacji, wyjaśnienie niezgodne, skutki trudne
Zobacz»

III APa 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny wypadek, postępowanie powypadkowe, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, wniosek o przyznanie kosztów, skomplikowany charakter, zakład urządzeń, wniosek oparty o treść, upatrywanie przyczyny, zamknięcie rozprawy, czyszczenie, sądowi spis, niejednolite stanowisko, wniosek o przyznanie zwrotu, postępowanie zażaleniowe, ustalenie pracodawcy, zgłoszenie sprawy, powodu kosztów, ochrona drogi
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, odszkodowanie, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia
Zobacz»

I C 975/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • smalec, opłata kancelaryjna, udzielić pomocy, obciążanie powoda, zakresy pktu, nadanie klauzul wykonalności, rozprawa sprawy, tytuł wykonawczy, pozwany, egzekucja, pełnomocnik, pozwany koszt, zwrot kosztu procesu, powództwo, tysiąc, kwota, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, grudzień, urząd
Zobacz»

VIII Pz 76/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • subiektywne przekonanie o zasadności, odstąpienie od obciążania, obciążanie powoda, deputat węglowy, zasadność zgłoszonego roszczenia, decyzja powodów, pozwany, odpowiedzialność za przebieg, świadczenia rekompensacyjne, pewna swoboda oceny, postępowanie zażaleniowe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, szansa wygrania procesu, powodu kosztów, równość stron w postępowaniu, zapłata rekompensaty, strona w postępowaniu sądowym, szczególnie uzasadniony wypadek, przesłanka w sprawie
Zobacz»

VIII Gz 165/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • centrum, cofnięcie pozwu, szczególnie uzasadniony wypadek, zakres dochodzonego roszczenia, prawomocność, pozwany, klauzula wykonalności, pogląd sądu rejonowego, odstąpienie od obciążania powoda, postanowienie o kosztach procesu, sprzeciw od nakazu zapłaty, powodu kosztów, twierdzenie o istnieniu podstaw, niezasadne obciążenie powoda, postępowanie zażaleniowe, uzasadnienie zażalenia, referendarz, podstawa prawna zmiany, odsetka w sprawie, rezygnacja z ubiegania
Zobacz»

III AUz 63/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 lipca 2021

Data publikacji: 30 sierpnia 2022

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie apelacji, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, poznanie, życiowa strona, obciążanie strony, koszty procesu, procesowe strony, szczególnie uzasadniony przypadek, pismo o cofnięciu, skład sądu drugiej instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie zażaleniowe, przyznanie kosztów, składka na raty, obowiązek poniesienia kosztów zastępstwa, przeciwnik, działalność prawnicza, strona przeciwna w przypadku, zakres zaległości
Zobacz»

VIII Gz 418/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ekran akustyczny, sytuacja finansowa powodów, szczególnie uzasadniony wypadek, koszt procesu należny, górnik, zasada słuszności, przesłanka zastosowania, powodu kosztów, poczucie sprawiedliwości, obciążanie powoda, trudna sytuacja finansowa, obciążanie kosztami, odstąpienie od obciążania powoda, pozwany, omawiana regulacja, opłata od zażalenia, koszt postępowań zażaleniowy, uwzględnienie sytuacji finansowej, wyczerpujące rozważenie, ocena przesłanki
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Urbańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grünberg-Bartkowska,  Zofia Wójcik; Judyta Konieczna
Data wytworzenia informacji: