Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
923

I C 412/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 412/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kolasiński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Hausman po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki T. M. na rzecz pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 1.617 zł
Czytaj więcej»

I C 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 372/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Kopczyńska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko P. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.535,23 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 23/100) z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 346/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz Protokolant sekretarz sądowy Karolina Komorowska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu Nr 2 w G. o zapłatę I oddala powództwo; II przyznaje adwokatowi Ł. K. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gr
Czytaj więcej»

I C 437/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2019-04-03

Data publikacji: 2019-06-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 437/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kopczyńska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w G. przeciwko P. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.355,67 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 67/
Czytaj więcej»

I C 461/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2019-04-05

Data publikacji: 2019-06-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 461/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Izabela Wojnicka po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5.900,12 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 12/100) z nas
Czytaj więcej»

I C 471/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 471/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Lubiński Protokolant: Karol Ćwiertnia po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa B. B. (1) przeciwko N. - N. Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego N. - N. Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. B. (1) kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych zero g
Czytaj więcej»

I C 490/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 490/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz Protokolant stażysta Natalia Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko J. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. R. na rzecz powodowego B. (...) Niestanda
Czytaj więcej»

I C 463/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 463/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz Protokolant stażysta Karolina Komorowska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu Nr 2 w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego Nr 2 w G. na rzecz powoda R. K. kwotę 2.000 zł (dwa t
Czytaj więcej»

I C 589/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 589/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Hausman po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. w Grudziądzu sprawy z powództwa A. W. przeciwko Skarb Państwa - P. P. I. S. w G. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 593/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 593/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Lubiński Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czech po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. – Zarządu (...) w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powoda Miasta S. W. – Zarządu (...) w W. kwotę 448,80 zł (czterysta czterdzieści osiem złotych osiem
Czytaj więcej»