Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1174

I C 1008/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1008/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Lubiński Protokolant: Sylwia Kamińska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko J. E. o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zasądzenia na rzecz powoda kwoty 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z odsetkami od tej kwot
Czytaj więcej»

I C 1015/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2021-07-16

Data publikacji: 2022-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1015/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Bogdan Tężycki Protokolant: sekretarz sądowy Milena Kachniarz po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2021 r. w Grudziądzu sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.224,00 zł (dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote zero groszy) z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 1030/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1030/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dominik Bednarski Protokolant: sekr. sąd. Beata Pułka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w G. przeciwko M. K. z udziałem (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5265,96 zł (słownie: kwotę 5265,96 zł złotych) wraz z odsetkami umowny
Czytaj więcej»

I C 1072/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2021-11-05

Data publikacji: 2022-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1072/21 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Andrzej Antkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2021 r. w Grudziądzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w W. przeciwko R. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 oddala wniosek powódki o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 1072/2
Czytaj więcej»

I C 1097/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1097/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Plaskacz Protokolant: sekr. sądowy Karolina Komorowska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Grudziądzu sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko Bankowi (...) spółce akcyjnej w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo; II kosztami sądowymi, od których powód był zwolniony, obciąża Ska
Czytaj więcej»

I C 1107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Kolasiński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Hausman po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 roku w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. (1) przeciwko (...) Państwowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na
Czytaj więcej»

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz Protokolant sekretarz sądowy Karolina Komorowska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa H. B. i Z. B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu I ustala, że podwyżka czynszu do kwoty 7,35 zł (sied
Czytaj więcej»

I C 1117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Kopczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko (...) Sp. z o. o. w G. o ustalenie czy podwyżka czynszu jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości I ustala, że podwyżka czynszu do kwoty 7,35 zł (siedem
Czytaj więcej»

I C 1144/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1144/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Antkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Kopczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko B. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powód
Czytaj więcej»

I C 1144/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1144/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Plaskacz Protokolant sekretarz sądowy Karolina Komorowska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Grudziądzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w G. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powodowej (...) spółki akcyjnej w G. kwotę 1.609,75 zł (jeden tysiąc sześćset dzie
Czytaj więcej»