Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 90/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2019-03-29

Sygn. akt IV P 90/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Kinga Grünberg-Bartkowska

Sędziowie/Ławnicy:

Zofia Wójcik; Judyta Konieczna

Protokolant:

Dominika Janta-Lipińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 roku

sprawy z powództwa S. M.

przeciwko W. K.

o odszkodowanie

O R Z E K Ł:

1.  Oddala powództwo.

2.  Nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego.

3.  Kosztami sądowymi, od uiszczenia których powód był zwolniony, obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IV P 90/18

Uzasadnienie do postanowienia o kosztach procesu zawarte w punkcie II wyroku z dnia 29 marca 2019 roku

Wyrokiem z dnia 29 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu oddalił powództwo powoda S. M. skierowane przeciwko V. K. o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W II punkcie wyroku Sąd nie obciążył powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie przepisu art.102 kpc. Sąd nie uznał za słuszne obciążanie powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej ponieważ wnosząc sprawę powód w swoim subiektywnym odczuciu uważał, że został skrzywdzony na skutek działań pozwanej. Powód uważał, iż jego powództwo było zasadne. W tym miejscu należy zauważyć, iż rzeczywiście postępowanie pozwanej jako pracodawczyni było wręcz naganne. Pozwana nie zapewniała swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy. Pracownicy przebywali w nieogrzewanych pomieszczeniach, które jak twierdziła pozwana nagrzewały się od pracujących maszyn. Ponadto zdaniem pozwanej pracownicy mogli sami napalić sobie w piecu opalanym drewnem. Zdaniem Sądu z uwagi na powyższe powód mógł czuć się pokrzywdzony działaniem pozwanej. W ocenie Sądu miał również prawo nie wydać swojemu przełożonemu farelki, gdyby w danej chwili sam jej używał. Jednakże powód w chwili kiedy pracodawcy była potrzebna farelka nie używał jej, dlatego Sąd uznał, iż powództwo było niezasadne. Z uwagi jednak na całokształt wcześniejszego zachowania pozwanej Sąd doszedł do przekonania, iż niezasadne byłoby obciążanie powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej.

Na marginesie należy jedynie zauważyć, iż obie strony w procesie reprezentowały podobną postawę dotyczącą zawarcia ugody. Początkowo to powód chciał zawrzeć ugodę, a nie zgadzała się na to pozwana. Potem sytuacja się odwróciła i to pozwana chciała zawrzeć ugodę a nie chciał tego powód. Dlatego zdaniem Sądu obciążanie powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej z uwagi na to, że nie chciał on zawrzeć ugody byłoby niesłuszne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Urbańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grünberg-Bartkowska,  Zofia Wójcik; Judyta Konieczna
Data wytworzenia informacji: