Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 90/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2019-03-29

VIII Pz 163/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, deputat węglowy, odstąpienie od obciążania powoda, renta wyrównawcza, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, zażalenie, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, sytuacja materialna powoda, szczególnie uzasadniony przypadek, poniesienie bez uszczerbku, dzień czasu, wielki nakład, pozwany, kopalnia, lekarstwo, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy
Zobacz»

VIII Pz 68/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, zażalenie, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, obciążanie powoda, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów, postanowienie w przedmiocie kosztów, odstąpienie od obciążania powoda
Zobacz»

VIII Pz 52/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, piątek, odstąpienie od obciążania powoda, powodu kosztów, sprawę obciążania, ocena sytuacji materialnej powoda, poprawa bytu, kształtowanie orzeczenia, uzyskiwanie wyższych dochodów, grunt konkretnej sprawy, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, zmiana zatrudnienia, podstawa do zmiany postanowienia, zażalenie, stanowisko sądu rejonowego, gołosłowne twierdzenie powoda, byt rodziny, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, przesłanka do zastosowania instytucji
Zobacz»

VIII Pz 110/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, bezpłatna pomoc prawna, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, emeryt górniczy, pozwany, koszty procesu, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa
Zobacz»

VIII Pz 54/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powoda, odstąpienie od obciążania powoda, deputat węglowy, emeryt górniczy, dochodzone roszczenie o zapłatę, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, poczucie bycia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie
Zobacz»

VIII Pz 105/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, piątek, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, obciążanie powoda, zażalenie, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, dzień przed wyznaczonym terminem, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów
Zobacz»

I ACz 962/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie kombatanckie, sytuacja majątkowa powódki, pozwany, kolejne powództwo, futro, charakter finansowy, odstąpienie od obciążenia powódki, koszt zastępstwa procesowy, dziecko powódki, umowa dożywocia, konflikt rodzinny, zażalenie, przysporzenie majątkowe, ponowne zaostrzenie, zasądzenie od powódki, skarżąca okoliczność, umowa wzajemna i odpłatna, uzasadniona podstawa do odstąpienia, strona po wydaniu, ściągnięcie w drodze egzekucji
Zobacz»

III AUz 63/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 lipca 2021

Data publikacji: 30 sierpnia 2022

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie apelacji, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, poznanie, życiowa strona, obciążanie strony, koszty procesu, procesowe strony, szczególnie uzasadniony przypadek, pismo o cofnięciu, skład sądu drugiej instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie zażaleniowe, przyznanie kosztów, składka na raty, obowiązek poniesienia kosztów zastępstwa, przeciwnik, działalność prawnicza, strona przeciwna w przypadku, zakres zaległości
Zobacz»

VIII Gz 239/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia, wytoczenie powództwa, pozwany, stanowiąca własność powódki, postanowienie o kosztach procesu, zasada słuszności, centrum, zażalenie, wydanie nieruchomości, powództwo z żądaniem, reguła zastosowania, brak odstąpienia, ocena ostateczna, uznanie przez pozwanego powództwa, wyższy koszt procesu, bezumowne korzystanie, przedmiot sporu stron, dyskrecjonalna ocena, sposób rozstrzygnięcia sądu, zasada orzeczenia
Zobacz»

I ACz 1713/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trzeci przedmiot, wysuwanie wniosku, postanowienie o kosztach, powodu opłaty, koszt postępowań zażaleniowy, częściowe odstąpienie od obciążenia, znany stan, nieruchomość na wyłączną własność, sprawa o uznanie umowy, źródło i przyczyna, przewlekanie procesu, obecny zarzut, pozwany, przyczyna procesu, wierzytelność w łącznej wysokości, dłużnikowi stanu, czynność prawna, sprawa kosztów procesu, majątek osoby trzeciej, ochrona wierzytelności
Zobacz»

III Cz 79/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 maja 2020

Data publikacji: 9 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stała obsługa prawna, brzmienie dotychczasowe, obciążanie powoda, trudna sytuacja ekonomiczna, zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, koszt postępowań zażaleniowy, ukształtowanie rozstrzygnięcia, większość roszczeń, uregulowanie obowiązków, możliwość modyfikowania, jedynie częściowe obciążenie, koszt procesu przez sąd, kodeks postępowania cywilnego, duża autonomia, dokładne określenie wysokości, wyrok sądu apelacyjny, dalszy koszt procesu, przytoczona regulacja prawna, natura majątkowa
Zobacz»

VIII Pz 161/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 lutego 2019

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, piątek, utrata prawa, osoba w podeszłym wieku, wysoki koszt, koszt zastępstwa procesowy, otrzymanie rekompensaty, temat postanowień, obciążanie powódki, poczucie sprawiedliwości, leczenie i utrzymanie, przebieg procesów, zażalenie, wyrok i zasądzenie kosztów, renta rodzinna, zasada ponoszenia kosztów procesu, zasada słuszności, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego
Zobacz»

VII Pz 1/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, strażak, odstąpienie od obciążenia powoda, państwowa straż pożarna, nagroda, koszt opłaty sądowej, czas wolny, powodu kosztów, służba w państwowej straży, podstawa oddalenia, ryzyko prowadzenia procesu, komenda powiatowa straży pożarnej, odszkodowanie w kwocie równej, ewentualna konieczność poniesienia, ewentualne przerwanie, brak obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, niezasadność zastosowania, zażalenie, strona pozwana na mocy
Zobacz»

III AUz 379/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwielokrotnienie, część kosztów, punkt drugi wyroku, decyzja dotycząca wysokości, wysokość podstawy składki, odpowiedzialność za wynik procesu, rozporządzenie w sprawie opłat, nakład pracy pełnomocnika, podstawa składki na ubezpieczenie, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, składka na ubezpieczenie społeczne, zażalenie organu rentowego, zasada odpowiedzialności za wynik, życiowa strona, zasada słuszności, koszt należny, pomoc prawna, ocena celowości zastosowania, ubezpieczone koszty
Zobacz»

III AUz 147/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 listopada 2021

Data publikacji: 16 maja 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nagroda roczna, koszt zastępstwa procesowego organu, ubezpieczone koszty, odstąpienie od obciążania, ubezpieczenie społeczne, przekazanie składki, pełnomocnik organu, wyrok sądu apelacyjny, suwerenne uprawnienie, koszt postępowania sądowego, przekonanie strony o zasadności, zasada obciążenia, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, zażalenie organu rentowego, obowiązek przekazania, ocena sprawy, podstawa wymiaru składki, funkcjonariusz, odwołanie
Zobacz»

VIII Pz 147/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2019

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenia rekompensacyjne, prawo do bezpłatnego węgla, rodzinny majątek, piątek, utrata prawa, oświadczenie o stanie rodzinne, drugi wyrok sądu rejonowy, otrzymanie rekompensaty, temat postanowień, obciążanie powódki, koszt zastępstwa procesowy, poczucie sprawiedliwości, przebieg procesów, zażalenie, wyrok i zasądzenie kosztów, zasada ponoszenia kosztów procesu, zasada słuszności, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, na zewnątrz
Zobacz»

III AUz 250/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, strona organu rentowego, ubezpieczone koszty, sposób wyliczenia emerytury, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, odwołanie, strona przegrywająca kosztów, otrzymaniu wyjaśnień, zastosowana kwota bazowa, temat postanowień, system repartycji, stawka obowiązująca w dacie, finansowe ryzyko, klarowne wyjaśnienie, dyskrecjonalna kompetencja sądu, obciążenie strony, koszt zastępstwa procesowy, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych
Zobacz»

VIII Gz 463/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, górnik, płatność pierwsza, rata, pozwany, zażalenie, transakcja handlowa, centrum, uzyskanie środka, fatalna sytuacja, narodowy fundusz zdrowia, koszt postępowań zażaleniowy, zamiar wystąpienia z powództwem, całokształt współpracy, prolongata terminu zapłaty należności, brak spłaty należności, proces, odsetka ustawowa za opóźnienie, podjęcie informacji
Zobacz»

III AUz 69/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwielokrotnienie, koszt zastępstwa procesowego organu, zażalenie płatnika składek, ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, odstąpienie od obciążenia płatnika, dopuszczalne cofnięcie, koszt zastępstwa procesowy, jedyny dłużnik, nakład pracy pełnomocnika, sprawa przez wydanie, osobna decyzja, decyzja dotycząca wysokości, kolejny koszt, koszt związany z obsługą, objęcie ubezpieczeniem, niewspółmierność wysokości, wysokość podstawy składki, zawiłość sprawy i nakład, dopuszczalność skargi kasacyjnej
Zobacz»

VIII Pz 157/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 lutego 2019

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, obciążanie powódki, piątek, utrata prawa, zażalenie, otrzymanie rekompensaty, temat postanowień, koszt zastępstwa procesowego strony, bardzo ciężka sytuacja, poczucie sprawiedliwości, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zasada ponoszenia kosztów procesu, zasada słuszności, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, otrzymywana emerytura, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Urbańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grünberg-Bartkowska,  Zofia Wójcik; Judyta Konieczna
Data wytworzenia informacji: